Εξετάσεις / Υπηρεσίες

Εργαστήριο Μελέτης Βρογχικού Άσθματος

 

SPC1000-2

 

  • Εισπνευστικές δοκιμασίες ανίχνευσης βρογχικού άσθματος  (Ισταμίνη, Μεταχολίνη)

 

  • Δερματικές δοκιμασίες ανίχνευσης βρογχικού άσθματος (Skin, Prick Tests)

 

 

TOP