Εξετάσεις / Υπηρεσίες

Επεμβατική Πνευμονολογία

 

  • Βρογχοσκόπηση

 

  • Διαβρογχική Βιοψία (EBUS-TBNA)

 

  • Θωρακική Παροχέτευση μέσω υπερήχων

 

  • Θωρακική Παροχέτευση υπο καθοδήγηση Αξονικού Τομογράφου

 

  • Παρακέντηση ΥπεζωκόταVideo-assisted-thoracoscopy-to-confirm-mesothelioma-diagnosis

 

TOP