Εξετάσεις / Υπηρεσίες

Επεμβατική Πνευμονολογία

 

  • Παρακέντηση ΥπεζωκόταVideo-assisted-thoracoscopy-to-confirm-mesothelioma-diagnosis

 

  • Διαθωρακική Υπερηχογραφία

 

  • Κατευθυνόμενη Διοθωρακική Βιοψία (FNA)

 

  • MINI-MEDICAL θωρακοσκόπηση

 

  • Χημική Πλευροδεσία

 

TOP