Εξετάσεις / Υπηρεσίες

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 crl39C7R25C12

  • Με την προεγχειρητική εκτίμηση ο πνευμονολόγος αξιολογεί το βαθμό κινδύνου ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από ένα χειρουργείο (δηλαδή διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά)

 

  • Είναι απαραίτητη εξέταση, ειδικά για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (αποφρακτικές και περιοριστικές πνευμονοπάθειες)

 

  • Γίνεται κυρίως με τη σπιρομέτρηση την οποία χρησιμοποιεί στη συνέχεια ο αναισθησιολόγος προκειμένου να ρυθμίσει κατάλληλα τον ασθενή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP