Εξετάσεις / Υπηρεσίες

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

crl39C7R24C5

 

 

 

Συνταγογραφία συσκευών οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν μόνιμη αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και συσκευών νεφελοποίησης, για τη χρήση των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων τους.

 

 

 

 

 

 

TOP