Εξετάσεις / Υπηρεσίες

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

 

  • Διενέργεια δερμοαντίδρασης  Mantoux,  με την οποία ελέγχουμε τυχόν επαφή του ατόμου με το μυκοβακτηρίδιο της  φυματιώσης

 

crl4DD2R13C1                                                      crl4DD2R17C1

  • Εκτίμηση της ακτινογραφίας θώρακος

 

  • Θεραπεία της νόσου με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή

 

 

TOP