Εξετάσεις / Υπηρεσίες

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ-ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (Χ.Α.Π.)

 

 

 • Διερεύνηση και σταδιοποίηση του Βρογχικού Άσθματος και της Χρόνια Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας με τη βοήθεια σύγχρονου εργαστηριακού ελέγχου όπως:

crl39C7R8C3

  • Σπιρομέτρηση
  • Οξυμετρία
  • Ροομέτρηση
  • Καπνογραφία
  • Ανάλυση αερίων αίματος
  • Ακτινολογικός έλεγχος θώρακα
  • ‘Έλεγχος πιθανών αλλεργικών καταστάσεων που μπορεί να ευθύνονται για το αλλεργικό βρογχικό άσθμα

 

 • Θεραπεία με σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, εξατομικευμένες και τροποποιημένες ανάλογα με την ανταπόκριση των ασθενών

 

 • Συνταγοφράφηση συσκευών οξυγονοθεραπείας και νεφελοποίησης όπου υπάρχει ένδειξη

πνευμονολογος

 

 

TOP